Menu

Ogłoszenia parafialne

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 5 IV 2020

 • Ks. Arcybiskup zarządził aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. W związku z tym zmienia się porządek mszy św. w naszym kościele. W dni powszednie odprawiana jest msza św. o godz. 18.00 (w intencjach zamówionych o godz. 7.00 i 18.00),

        w niedziele odprawione są msze św. o godz. 9.00 i 10.30
        (o godz. 9.00 w intencjach zamówionych o godz. 7.00, 9.00 i 10.30)
        (o godz. 10.30 w intencjach zamówionych o godz. 12.00, 17.30 i 20.00)
        Treść intencji mszalnych należy podać przez telefon, a ofiarę przesłać na konto parafii lub po odwołaniu dyspensy przynieść do kancelarii.

 • Obrzędy pogrzebu ograniczone zostają wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.
 • Wszystkie sprawy załatwiamy przez telefon (32/218 42 84)

 • Kościół będzie zamknięty. Otwarta będzie od godz. 8.00 kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu (w niedziele od 11.30)
 • W Wielki Czwartek rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. 

W Wielki Czwartek o godz. 18.30 Msza Wieczerzy Pańskiej.
W Wielki Piątek o godz. 17.30 Liturgia na cześć Męki Pańskiej.
W Wielką Sobotę o godz. 20.00 Wigilia Paschalna
Zachęcamy parafian do duchowej jedności w tym czasie.

 • W Wielką Sobotę nie będzie święcenia potraw. Zachęcamy do pobłogosławienia pokarmów, przygotowanych na stole do spożycia. Można skorzystać z obrzędu, udostępnionego na internetowej stronie archidiecezji lub parafii.
 • Caritas Archidiecezji Katowickiej zachęca do włączenia się do ofiar na rzecz zakupu respiratorów. Ofiary można składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: (96 1050 1214 1000 0090 3169 8062). Tytuł: OFIARA - KORONAWIRUS.

Wszystkich, którzy pragną wesprzeć parafię zachęcamy do wpłaty na konto.
KONTO PARAFIALNE: ING BANK ŚLĄSKI TYCHY 46 1050 1399 1000 0007 0073 6374

Drodzy Parafianie!
Życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus w tym wyjątkowo trudnym czasie stał się fundamentem Waszej nadziei

Duszpasterze parafii św. Jana Chrzciciela
 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie:
co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

WszyscyAmen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

WszyscyPrzy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

WszyscyAmen.

 

V Niedziela Wielkiego Postu 29 III 2020  Niedziela Radości

 • Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. dla wszystkich wiernych Archidiecezji Katowickiej obowiązuje aż do odwołania. Ks. Arcybiskup zarządził aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych.

 • W związku z tym zmienia się porządek mszy św. w naszym kościele. W dni powszednie odprawiana będzie msza św. o godz. 18.00 (w intencjach zamówionych o godz. 7.00 i 18.00), w niedziele odprawione będą msze św. o godz. 9.00 i 10. 30 ( o godz. 9.00 w intencjach zamówionych o godz. 7.00, 9,00 i 10.30), a o godz. 10.30 w intencjach zamówionych o godz. 12.00, 17,30 i 20.00). Treść intencji mszalnych należy podać przez telefon, a ofiarę przesłać na konto parafii lub po odwołaniu dyspensy przynieść do kancelarii.
 • Obrzędy pogrzebu ograniczone zostają wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.
 • Wszystkie sprawy załatwiamy przez telefon (32/218 42 84)
 • Kościół będzie zamknięty. Otwarta będzie od godz. 8.00 kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu
 • Nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! (w konfesjonale). Tylko w sytuacjach wyjątkowych, po telefonicznym umówieniu się z kapłanem (szczegóły w załączniku do zarządzenia arcybiskupa)
 • Zachęcamy do zapoznania się z całym zarządzeniem Ks. Arcybiskupa, które znajdziemy na stronie internetowej parafii: www.janchrzciciel.tychy.pl pod zakładką komunikaty lub w gablotkach
 • Sprawy związane z I Komunią św.:

 • wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
 • wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem.

 MODLITWA DO MB PIEKARSKIEJ – LEKARKI

Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych. Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.
Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii. Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.
Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia. Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.
Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych. Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.
Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić. Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej duszy i ciała. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.
Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.