Menu

Porządek nabożeństw w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach

SOBOTA 23 III 2019

7.00  -  1. Za + syna Mariusza Dominik (rocznica śmierci), mamę Helenę Weremczuk (rocznica śmierci) prosząc o życie wieczne

-  2. Za + Jerzego Goj – ofiara od sąsiadów z ul. Honoraty 48

18.00  -  1. Za + Iwonę Klaja (wspomnienie urodzin), mamę Cecylię Liszka, dziadków Jana, Jadwigę Jaworski

-  2. Za ++ rodziców Genowefę i Józefa, brata Bogdana, bratową Stefanię Zając, rodziców Karolinę, Stefana, brata Andrzeja Miśkiewicz

 

NIEDZIELA 24 III 2019  III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.00  -  Dziękczynna za 25 lat posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: Alojzego Mokry, Ryszarda Palki i Leona Rudzkiego

9.00  -  Do Miłosierdzia Bożego o życie wieczne dla + żony Sabiny Okońskiej  (1 rocznica śmierci) – ofiara od męża i dzieci

10.30  -  Dziękczynna z ok. 50-lecia urodzin Mirosławy i 60-lecia urodzin Jana Kreczmańskich – ofiara od dzieci i wnuka

12.00  -  Dziękczynna z ok. 50-lecia urodzin Danuty z podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla solenizantki i całej rodziny

16.45  -  Gorzkie Żale

17.30  -  O szczęśliwość wieczną dla + wnuka Nikodema (wspomnienie urodzin), ++ z rodziny Kuców, Cebulów, Orłowskich i Cieślaków

20.00  -  Za + Karola Zarębskiego i ++ z rodziny Zarębskich

 

PONIEDZIAŁEK 25 III 2019 UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

7.00  -  1. Za + Pawła Wicher (10 rocznica śmierci)

-  2. Za + Bronisławę Zacharjasz – ofiara od sąsiadów z ul. Honoraty 11

18.00  -  1. Za + matkę Łucję, ojca Stanisława i brata Zdzisława Panek

-  2. Za + Annę Sieczkowską (18 rocznica śmierci) o radość wieczną w niebie oraz w int. Adama Sieczkowskiego z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św. i potrzebne łaski

 

WTOREK 26 III 2019

7.00  -  1. Za + Annę Jeruzelską – ofiara od siostry Haliny z rodziną

-  2. Za + Edwarda Małyszko (1 rocznica śmierci)

-  3. Za + Antoniego Kutek (1 rocznica śmierci)

18.00  -  1. Za + babcię Janinę Norek (rocznica śmierci), dziadka Jana, rodziców Grażynę i Bernarda

-  2. Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Kazimierza Janikowskiego (1 rocznica śmierci)

 

ŚRODA 27 III 2019

7.00  -  1. Dziękczynna z ok. 75. rocznicy urodzin Zofii Biedrawy do Miłosierdzia Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla solenizantki i całej rodziny

-  2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosł. dla Eugeniusza z ok. kolejnej rocznicy urodzin i błogosł. Boże dla całej rodziny

18.00  -  1. Do Miłosierdzia Bożego za + Jadwigę Kotur (rocznica śmierci), Zofię, Władysława Mendakiewicz

-  2. Do Miłosierdzia Bożego o zbawienie duszy męża i ojca Jana Głąb (7 rocznica śmierci), rodziców z obu stron i wszystkich zmarłych z rodziny

 

CZWARTEK 28 III 2019

7.00  -  1. Do Opatrzności Bożej i Matki Najśw. z podz. za życie i zdrowie Bronisławy Dec w 70. rocznicę urodzin i Boże błogosł. dla całej rodziny

-  2. Za + męża Franciszka Maciejewskiego (4 rocznica śmierci)

-  3. Za + Wandę Sabat – ofiara od wnuka Michała z żoną

16.45  -  Droga Krzyżowa dla dzieci

18.00  -  1. Za ++ rodziców Halinę (4 rocznica) i Józefa (36 rocznica) Kowalskich z prośbą o łaskę zbawienia

-  2. Za + Marka Wadowskiego – ofiara od sąsiadów z ul. Hubala 1

 

PIĄTEK 29 III 2019

7.00  -  1. O życie wieczne dla + męża Jerzego (20 rocznica śmierci)

-  2. Za + Józefa Waloszek (3 rocznica śmierci)

-  3. Za + Marka Wadowskiego – ofiara od sąsiadów z ul. Hubala 1

17.15  -  Droga Krzyżowa

18.00  -  1. Za ++ Jana, Kazimierę Paszek, Jana, Władysławę, Karolinę, Ryszarda Kosińskich

-  2. Do Dzieciątka Jezus w int. Jakuba w 3. rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie i opiekę Anioła Stróża na każdy dzień oraz błogosł. Boże dla rodziców i dziadków z obu stron

 

SOBOTA 30 III 2019

7.00  -  1. Za + Albina Nowak (kolejna rocznica śmierci), Zofię, Jana Nowak, Zofię, Zbigniewa, Jana Szafrańskich, dziadków  z obu stron i Sabinę Szelągowską

-  2. Za + Zenona Świeczak – ofiara od znajomych Dąbrowskich

-  3. Za + Jerzego Goj – ofiara od sąsiadów z ul. Honoraty 48

18.00  -  1. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Agnieszkę, Pawła Piątek, babcię Marię Żarską

-  2. Za + wnuczkę Klaudię, rodziców Helenę, Antoniego, brata Zbigniewa (kolejne rocznice śmierci) i ++ krewnych

 

NIEDZIELA 31 III 2019  IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE

7.00  -  1. Do Miłosierdzia Bożego za + Teresę Migas (10 rocznica śmierci)

-  2. Za + Zofię Lipecką – ofiara od współpracowników córki Reginy

9.00  -  Za + Włodzimierza Ławreszuk (1 rocznica śmierci), rodziców Danutę i Karola Glinkau i Józefa Sklany

10.30    -  Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosł. Boże na każdy dzień i nieustanną opiekę Matki Bożej dla córki Anny z  ok. urodzin i dla całej rodziny

12.00  -  W int. Krystyny w 70. rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże, opiekę MB Nieust. Pomocy dla solenizantki, dzieci, wnuków, prawnuków i całej rodziny

16.45    -  Gorzkie Żale

17.30    -  Za + męża Stanisława Rozembarskiego (1 rocznica śmierci)

20.00    -  Za ++ Wiesława i Henryka Szerszeń