Menu

Porządek nabożeństw w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach

SOBOTA 20 X 2018  Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera

7.00  -  1. Za + Zofię Grzeszyk (rocznica śmierci), ++ z rodziny Górski, Grzeszyk i Nowosielski

-  2. Za + Tadeusza Nowak – ofiara od sąsiadów z ul. Żwakowskiej 14, 16, 18

16.00  -  Msza św. chrzcielna: Radosław Cioska, Borys Kamil Nowicki, Paula Milena Koczioł, Lena Karolina Kuliczkowska, Nela Helena Pycia, Leon Tomasz Marczyk, Kornelia Aniela Dryps, Kinga Patrycja Kucharska, Szymon Gabriel Włodarczyk, Wojciech Antoni Michalak, Stanisław Łojek oraz w int. rocznych dzieci: Igor Sitek, Oliwia Kokoszka, za ich rodziców i chrzestnych

18.00  -  1. Za ++ rodziców Stanisława,  Karolinę i syna Grzegorza

-  2. O modlitwę i wstawiennictwo Jezusa Miłosiernego za++ rodziców Gerarda i Marię Glińskich oraz + męża Edwarda Giel i dusze w czyśćcu cierpiące

 

NIEDZIELA 21 X 2018 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

7.00    -  1. Za + Genowefę Danek (miesiąc po śmierci), ojca Józefa Danek, dziadków Jana, Janinę Sobieraj, Tomasza, Martę Danek, Romana, Aleksandrę Szczegielniak, Ignaca Franczak, Bernarda, Cecylię Ryś, Pelagię Dzierzga, Ludwika    Danek

-  2. Za + Krzysztofa Sitko – ofiara od rodziny Kłeczek i syna z żoną

9.00    -  Dziękczynna – błagalna w 30. rocznicę ślubu Anny i Stanisława Tomalka z prośbą o błogosł. Boże na dalsze lata

10.30    -  Za + męża Mirosława Puczel (18 rocznica śmierci), rodziców Janinę, Stanisława Michcińskich i teścia Stanisława Puczel

12.00    -  Dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Teresy i Wiesława Kilian z prośbą o błogosł. Boże na dalsze lata – ofiara od córki i syna z rodzinami

16.45    -  Nabożeństwo Różańcowe

17.30    -  W int. mamy chrzestnej Stefanii Zaniewskiej w 89 rocznicę urodzin z prośbą o błogosł, zdrowie, i potrzebne łaski na każdy dzień życia

20.00    -  Za + męża Czesława, syna Janusza Dębowskich, rodziców z obu stron oraz o błogosł. Boże dla żyjących członków rodziny

 

PONIEDZIAŁEK 22 X 2018  Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

7.00    -  1. Za + Ryszarda Nowaka, Julię, Władysława Skrzypek, Ryszarda Klimeckiego, Rafała Jurek i ++ z rodziny

-  2. Za + żonę Bożenę Bryś (19 rocznica śmierci), rodziców z obu stron, szwagierkę Irenę, szwagra Antoniego i zięcia       Mariusza

-  3. Za ++ dziadków Annę i Franciszka, Katarzynę, Michała Mróz, Bolesława Marię Kiszewskich, Jadwigę, Władysława        Urbaniak, Teklę, Antoniego Czuba, Józefa, Rozalię Bielawskich

18.00    -  1. W kolejną rocznicę śmierci + Zbigniewa Szafrańskiego, Zofię, Jana Szafrańskich, Zofię, Albina, Jana Nowak, dziadków z obu stron i Sabinę Szelągowską

-  2. W int. syna i jego rodziny z prośbą o Boże błogosł., potrzebne łaski przez wstawiennictwo MB Różańcowej

 

WTOREK 23 X 2018

7.00    -  1. Za + Barbarę Szymańską – ofiara od sąsiadów

-  2. Za + Tadeusza Nowak – ofiara od sąsiadów z ul. Żwakowskiej 14, 16, 18

-  3. Za + mamę Teodozję Kubicz (2 miesiące po śmierci) – ofiara od córki z rodziną i 2 synów

18.00    -  1. Do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + Ireny Jabłońskiej (8 rocznica śmierci), męża Jana Jabłońskiego (8 miesięcy po śmierci), rodziców z obu stron, braci, siostry z rodziny Nartowskich

-  2. Za ++ z rodziny Pałuckich: Krystynę, Małgorzatę, Julię, Józefa, Stanisława, Augustyna oraz z rodziny Gregerów:          Agnieszkę, Waltera, Wilhelma oraz Stanisława Korta

 

ŚRODA 24 X 2018

7.00    -  1. Za + Urszulę Stojanowską – ofiara od Andrzeja i Małgorzaty Dudek z rodziną

-  2. Za + Julię Rudoba – ofiara od sąsiadów z ul. Honoraty 31, 33, 35, 37

18.00    -  1. Za + Janusza Szczepanek (7 rocznica śmierci) i najbliższych zmarłych z rodziny

-  2. Do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla + męża Zbigniewa (8 rocznica śmierci) i rodziców z obu stron

 

CZWARTEK 25 X 2018

7.00    -  1. Do Miłosierdzia Bożego za + męża Macieja Janickiego (10 rocznica śmierci) i Jana Pepłowskiego

-  2. Za + Jerzego Ścibora – ofiara od Stanisława i Danuty Bartkowicz z rodziną

-  3. Za + Beatę Ciereszko i jej męża Marka – ofiara od sąsiadów

18.00    -  1. Za ++ rodziców Janinę, Edwarda Maciąg, ich rodziców i rodzeństwo

 -  2. Do Miłosierdzia Bożego o życie wieczne dla ++ teściów Augustyna, Zofii Kubica (kolejne rocznice śmierci) i dusze        w czyśćcu cierpiące

 

PIĄTEK 26 X 2018

7.00    -  1. Za + żonę Rutę Kozieł, teściów Jadwigę, Jana Kampczyk, szwagra Fryderyka Kampczyk

-  2. Za ++ rodziców Michała, Weronikę, braci, siostry z obu stron

18.00    -  1. Za + brata Czesława Gierczynę (1 rocznica śmierci), męża Stanisława Wawer (wspomnienie urodzin)

-  2. Za + ojca Bernarda (rocznica śmierci), mamę Grażynę, dziadków Janinę i Jana Norek

-  3. Dziękczynna za otrzymane łaski z ok. 50-lecia małżeństwa Janiny i Jerzego Nawrot z prośbą o błogosł. Boże na dalsze lata dla całej rodziny

 

SOBOTA 27 X 2018

7.00    -  1. Za ++ Weronikę Koczanowicz (3 rocznica śmierci)

-  2. Za + Pelagię Sobkowiak (2 miesiące po śmierci) – ofiara od wnuczki Agnieszki, Romana Lysko (3 miesiące po śmierci), Kazimierę Jędrzejczak (1 miesiąc po śmierci)

18.00    -  1. Za + Marię Kapała, Stefana Bania, Wiesława Najdę, Stefanię Michalską, Helenę Gicala i + z rodziny Popielarczyk, Steczek i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

-  2. Za + męża Henryka Oleś (kolejna rocznica śmierci), rodziców z obu stron, siostry Urszulę, Barbarę, brata Gintra,          synową Jolantę, zięcia Andrzeja i Kazimierza

 -  3. Dziękczynna za otrzymane łaski z ok. 90. rocznicy urodzin Bolesława Polczyk z prośbą o zdrowie, bogosł. opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

 

NIEDZIELA 28 X 2018 UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

7.00    -  1. Za + Tadeusza Nowak – ofiara od sąsiadów z ul. Żwakowskiej 14, 16, 18

-  2. Za + Bernarda Prasoł (miesiąc po śmierci)

9.00    -  Za Parafian

10.30    -  Za ++ rodziców Genowefę, Tadeusza Kąckich i ich bliskich

12.00    -  Dziękczynna z ok. 55. rocznicy ślubu Marty i Edwarda Kupień, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże na dalsze lata życia dla dzieci i wnuków

16.45    -  Nabożeństwo różańcowe

17.30    -  Za ++ z rodziny

20.00    -  Do Miłosierdzia Bożego o zbawienie dusz ++ rodziców Heleny i Franciszka Zielińskich, teściów Stefanii, Józefa Łukasik