Menu

Małżeństwo

 

Narzeczonych pragnących zawrzeć sakramentalne małżeństwo obowiązuje uczestnictwo:

 • w czterech naukach przedślubnych,
 • w spotkaniach w poradni życia rodzinnego (czynna we wtorki, godz. 18:00-19:00)
 • w dniu skupienia dla narzeczonych (w wyznaczonej parafii dekanatu - u nas jest to parafia Świętej Marii Magdaleny).

 

Nauki przedślubne 2023:

Tychy, parafia św. Jana Chrzciciela: czwartek, piątek, sobota o godz. 19.00
 • 16, 17, 18 marca
 • 17, 18, 19 sierpnia
 • 16, 17, 18 listopada
 

DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH w Parafii św. Marii Magdaleny w Tychach.

Niedziela godz. 14.30 

 • 12.02.2023
 • 26.03.2023
 • 21.05.2023
 • 10.09.2023
 • 08.10.2023
   

Do protokółu przedślubnego należy się zgłosić do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty.
 • zaświadczenie z USC - jeżeli ma to być ślub konkordatowy.
 • świadectwo chrztu (data wystawienia dokumentu ważna 3 miesiące).
 • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej
 • świadectwo uczestnictwa w przygotowaniu bezpośrednim do małżeństwa (nauki przedślubne, dzień skupienia dla narzeczonych, spotkania w poradni życia rodzinnego) - dostarczone po spisaniu protokołu przedślubnego

Katechizm Kościoła Katolickiego o małżeństwie:

1659 Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. . . Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).

1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

1662 Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

1663 Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

1664 Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa” .

1665 Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

1666 Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.