Menu

Małżeństwo

 

Narzeczonych pragnących zawrzeć sakramentalne małżeństwo obowiązuje uczestnictwo:

  • w czterech naukach przedślubnych,
  • w spotkaniach w poradni życia rodzinnego (czynna we wtorki, godz. 18:00-19:00)
  • w dniu skupienia dla narzeczonych (w wyznaczonej parafii dekanatu - u nas jest to parafia Świętej Marii Magdaleny) - terminy w 2024 r.:     08.09.2024 r., 13.10.2024 r. lub 10.11.2024 r.

 

 

Kurs Przedmałżeński w parafii św. Jana Chrzciciela Tychy

Najbliższy kurs odbędzie się w dniach 10-13.07.2024 r.

10,11,12.07       od 18:00-21:00

13.07                 od 15:00-17:00

Zapisy na kurs przez stronę: przednamimalzenstwo.pl (zakładka narzeczeni / kursy) lub bezpośrednio u księdza Marcina Ditrich tel. 696 211 545.

Udział w kursie obejmuje nauki dla narzeczonych oraz dzień skupienia.

Koszt kursu to 250 zł od pary.

Kurs odbędzie się w salkach parafialnych.

 

 

 

Do protokółu przedślubnego należy się zgłosić do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty.
  • zaświadczenie z USC - jeżeli ma to być ślub konkordatowy.
  • świadectwo chrztu (data wystawienia dokumentu ważna 3 miesiące).
  • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej
  • świadectwo uczestnictwa w przygotowaniu bezpośrednim do małżeństwa (nauki przedślubne, dzień skupienia dla narzeczonych, spotkania w poradni życia rodzinnego) - dostarczone po spisaniu protokołu przedślubnego

Katechizm Kościoła Katolickiego o małżeństwie:

1659 Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. . . Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).

1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

1662 Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

1663 Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

1664 Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa” .

1665 Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

1666 Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.