Menu

Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży

Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży w trzeciej klasie gimnazjum i starszej, która nie przyjęła tego sakramentu. W czerwcu kandydaci z klas drugich pobierają formularz zgłoszenia (z zakładki o bierzmowaniu w bieżącym roku lub w kancelarii parafialnej) i wypełniony oddają księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie. We wrześniu rozpoczyna się przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Młodzież zostaje podzielona na małe grupy i uczestniczy w spotkaniach formacyjnych w salkach katechetycznych pod kierunkiem animatora oraz w kościele pod kierunkiem kapłana. Na spotkaniach w oparciu o studium Pisma Św. i katechizm dla bierzmowanych pogłębia swoją wiarę, by spełnić zobowiązania wynikające z sakramentu bierzmowania. Poza tym w indeksie, który otrzymuje kandydat - oprócz potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach w małej grupie - potwierdzane jest przez kapłana comiesięczne przystępowanie do sakramentu spowiedzi św. Kandydat do bierzmowania uczestniczy w niedzielnej Mszy św., codziennie modli się i swoim życiem i postępowaniem w domu i szkole potwierdza swoją zdatność do przyjęcia sakramentu Ducha Św. Sakramentu bierzmowania w naszej parafii udziela raz w roku ksiądz biskup

Bierzmowanie dorosłych

Przygotowanie do bierzmowania (także do chrztu i Komunii św.), dla tych, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, a nie przyjęli z jakichś powodów tego sakramentu odbywa się w środy o godz. 19.00 w ciągu roku (oprócz wakacji i ferii). Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w 10 katechezach. Przygotowani do sakramentu bierzmowania przyjmują ten sakrament w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (udzielany jest co dwa miesiące) lub w parafii.

Katechizm Kościoła Katolickiego o bierzmowaniu:

1316 Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

1317 Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

1318 Na Wschodzie sakramentu bierzmowania udziela się bezpośrednio po chrzcie, a po nim następuje uczestnictwo w Eucharystii. Ta tradycja uwypukla jedność trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W Kościele łacińskim udziela się bierzmowania po osiągnięciu „wieku używania rozumu”. Jego udzielanie jest zazwyczaj zarezerwowane dla biskupa, aby wskazać w ten sposób, że bierzmowanie umacnia więź z Kościołem.

1319 Kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych.