Menu

Historia Parafii

Z początkiem lat pięćdziesiątych rozpoczyna się rozbudowa Tych jako zaplecza mieszkalnego robotników okolicznych kopalń niecki węglowej. Kilkutysięczne miasto Tychy rozrosło się w szybkim tempie. W 1956 roku liczyło już blisko trzydzieści tysięcy wiernych. Miejscowy kościół p.w. św. Marii Magdaleny okazał się za mały, aby pomieścić zwiększającą się liczbę parafian. Zamiary budowy nowych kościołów nie mogły być zrealizowane z powodu negatywnego nastawienia ówczesnych władz, które dopiero po "bezkrwawej rewolucji październikowej" w 1956 roku zmieniły w tej sprawie swoje stanowisko. 

Dnia 18 stycznia 1957 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach wydała zezwolenie na budowę nowego kościoła w Tychach. Budowniczym został ks. Jan Kapołka. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w sierpniu 1957 roku. Projektantem kościoła był inż. Arch. Zbigniew Weber, a konstruktorem inż. Tadeusz Szczęsny. 

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela poświęcił 21 grudnia 1958 roku ks. Bp Herbert Bednorz, koadiutor ks. Bp Stanisław Adamskiego - trzeciego biskupa śląskiego.  W dniu poświęcenia kościoła ilość mieszkańców do niego przydzielonych wynosiła piętnaście tysięcy. Władze nie uznały utworzenia nowej parafii i zakazały użytkowania świątyni. Za odprawianie nabożeństw w nowym kościele kilkakrotnie nakładano na proboszcza karę grzywny. Władze uznały nową parafię dopiero 28 marca 1976 roku. 

Nowoczesna architektura kościoła była początkowo przedmiotem dyskusji i licznych krytyk. Znacznej części wiernych przyzwyczajonych do tradycyjnego stylu i wystroju wnętrza, nie odpowiadała prostota i surowość stylu kościoła, a Chrystus Ukrzyżowany - dzieło inż. Webera do dziś jest przedmiotem kontrowersyjnych opinii.W latach siedemdziesiątych nastąpiła dalsza rozbudowa miasta, do parafii należały osiedla: C, D, K, M, N i Żwaków. Ogółem liczba parafian dochodziła do pięćdziesięciu tysięcy wiernych. 

W roku 1981 została wybudowana wieża w kształcie krzyża, w którym umieszczono trzy dzwony odlane w przemyskiej firmie Janusza i Walerii Felczyńskich. 

W latach 1982 - 1983 kościół został rozbudowany według projektu dr inż. Zbigniewa Webera. Rozbudowy dokonano z ofiar i pracy społecznej parafian. 

Wystrój prezbiterium, boczny ołtarz Matki Bożej, chrzcielnicę oraz kropielnice zostały wykonane według projektu S. Marisstelli Sienickiej ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza. Wszystkie prace wykonano w latach 1997 - 1998. 

Witraż znajdujący się za ścianą ołtarzową został wykonany w 1989 według projektu artysty plastyka Bolesława Polnara z Opola. Witraż w ścianie frontowej kościoła wykonał Dariusz Loga według projektu naszej parafianki Reginy Lipeckiej. Autorką projektu Drogi Krzyżowej była również Regina Lipecka, która wraz z Zofią Kaszowską zrealizowały założenia projektu. Wystrój kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej zaprojektował inż. Zygmunt Brachmański z Ligoty. Całą stolarkę z ławkami włącznie wykonał tyski rzemieślnik Krzysztof Sontag. 

Dzięki budowie nowych kościołów liczba parafian została w 1999 r. zredukowana do 19 800 wiernych.