Menu

Duszpasterze

Proboszcz

Ks. dr Piotr Szołtysik

 

Księża wikarzy

Ks. Adam Brachaczek

Ks. Marcin Ditrich

Ks. Mateusz Drobny

 .

 .

 .