Menu

Ruch Focolari

O Ruchu Focolari (inaczej - Dzieło Maryi)

Jest to ruch kościelny, wspólnotowy, wyrosły z charyzmatu jedności. Powstał w latach 40-tych ubiegłego wieku, we Włoszech. Jego założycielka, Chiara Lubich nawet w dramacie wojny odkrywa Boga Miłość. Decyduje się Jemu poświęcić życie, ponieważ: "Wszystko upada, wszystko to marność nad marnościami. Tylko Bóg pozostaje". To odkrycie jest natychmiast przekazane i podzielane przez inne dziewczęta, które staną się pierwszymi towarzyszkami Chiary. Chroniąc się przed bombardowaniami, do schronów zabierają tylko Ewangelię: słowa te rozświetlają się nowym światłem: znajdują w nich „jak” odpowiedzieć na tę miłość. W przykazaniu, które Jezus nazywa nowym i swoim: „miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem”, odkrywają serce Ewangelii. Żyjąc nim radykalnie, doświadczają skoku jakościowego w życiu osobistym i wspólnotowym. W testamencie Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno”, odnajdują cel swojego życia: przyczynić się do realizacji planu Boga wobec rodziny ludzkiej.

Przez lata Ruch rozprzestrzenił się na cały świat, obejmując ludzi różnych stanów i powołań, a także różnych przekonań religijnych.

Członkowie i sympatycy Ruchu starają się w Ewangelii szukać odpowiedzi na pytanie, jak w codziennym życiu odpowiadać na miłość Boga, wypełniając Jego wolę. Szczególną pomocą w tym są Słowa Życia na każdy miesiąc. Jest to zdanie z Pisma Świętego, opatrzone komentarzem Chiary i tłumaczone na wiele języków, aby dotrzeć do wszystkich chętnych. Założycielka tak pisze o słowach Ewangelii: Kiedy się nimi żyje, zmienia się relacja z Bogiem, z bliźnimi, z nieprzyjaciółmi.  Nadają właściwe miejsce wszystkim wartościom, na pierwszym miejscu w sercu człowieka stawiają Boga.

O Słowach Życia

Dzieło Maryi proponuje comiesięczne spotkania wokół Słów Życia. W atmosferze wzajemnej miłości, która rodzi jedność, można doświadczyć obecności Zmartwychwstałego, tam gdzie każdy żyje: w rodzinach, na osiedlach, w miejscach pracy. Można w jakiś sposób dotknąć Boga, Jego pokoju, Jego światła i jedności. Dzieląc się doświadczeniami swojego życia ubogaca się i siebie i innych, budując między sobą relacje na wzór Rodziny z Nazaretu.

Ruch Focolari zaprasza wszystkich chętnych na spotkania ze Słowem Życia. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, po wieczornej Mszy świętej, w salce przy parafii chcemy wspólnie rozważać słowa Ewangelii i dzielić się doświadczeniami z naszego życia.Zapraszamy każdego, komu bliskie jest szukanie właśnie w Ewangelii odpowiedzi na pragnienie jedności, pokoju, odnowy i problemy współczesnego świata.

Nie ma ograniczeń wiekowych i nie trzeba się zapisywać. Jedynym koniecznym warunkiem jest pragnienie wzajemnej miłości.

Więcej informacji: www.focolare.pl