Menu

Wesprzyj remont kościoła - darowizny na cele kultu religijnego

 1. W JAKI SPOSÓB MOGĘ WESPRZEĆ FINANSOWO INWESTYCJE W MOJEJ PARAFII?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, istnieje możliwość dokonywania darowizn na cele kultu religijnego. Dzięki takiej formie wpłaty, Parafianie, mogą czynnie uczestniczyć w kosztach związanych z kultem religijnym tj. np. w planowanych remontach kościoła.

 1. CZY SĄ JAKIEŚ LIMITY DAROWIZNY W CELU JEJ ROZLICZENIA W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM?

Odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym od dochodu przysługuje od kwoty poczynionej darowizny, jednak nie wyższej niż 6 % rocznego dochodu podatnika - osoby fizycznej (10% w przypadku osób prawnych).

Kwota darowizny mieszcząca się w granicach do 6 % dochodów, stanowi pomniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem PIT za rok kalendarzowy, w którym była dokonana - zwrot z podatku wyniesie 18 % od kwoty darowanej (w przypadku firm rozliczających się CIT - tabela).

Wyszczególnienie

Podstawa prawna

Maksymalna kwota darowizny

przekazane przez osoby fizyczne

art. 26 ust.1 pkt.9 lit.b)
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych

6 % dochodu

przekazane przez osoby prawne

art. 18 ust.1 pkt.7
ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych

10 % dochodu


Tak więc kwota darowizny, do wysokości 6% dochodu rocznego, pomniejsza jednocześnie podstawę opodatkowania podatkiem PIT za dany rok rozliczeniowy - tzn. do zapłaty będzie wtedy mniejszy podatek. Dla zobrazowania - przy wpłatach dokonanych w roku 2016:

 1. przy dochodzie emeryta lub rencisty w wysokości 1300,00 miesięcznie brutto, wpłata miesięczna darowizny to 78,00, kwartalna 234,00 a roczna 936,00 zł. W związku z tym, maksymalny zwrot z podatku wyniesie 168,00 zł.

 2. przy dochodzie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, w wysokości 2000,00 zł miesięcznie brutto, wpłata miesięczna darowizny to 120 zł, kwartalnie 360 zł i rocznie 1440 zł. W związku z tym, maksymalny zwrot z podatku wyniesie 259 zł.

 1. CZY DO LIMITU DAROWIZNY DODAJĘ 1% NA OPP?

Do limitu darowizny nie dodaje się 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz wydatków na działalność charytatywno-opiekuńczą. Musimy natomiast pamiętać, iż do limitu darowizny włączamy również wydatki na cele związane np. z krwiodawstwem.

 1. W ILU RATACH MOGĘ DOKONYWAĆ WPŁAT?

Darowizn na cele kultu religijnego można dokonywać w trakcie całego roku kalendarzowego, w transzach, w zależności od możliwości Darczyńców, tj. w systemie miesięcznym, kwartalnym lub innym - dowolnym.

 1. W JAKI SPOSÓB MOGĘ WPŁACAĆ DAROWIZNĘ I JAK TO UDOKUMENTOWAĆ?

Istnieją dwa sposoby wpłaty darowizny, których sposób udokumentowania jest respektowany przez przepisy prawa, a tym samym przez Urząd Skarbowy tj.:

 1. wpłata przelewem bankowym na konto parafii:

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Tychach

Ul. Kopernika 5, 43-100 Tychy

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI TYCHY 46 1050 1399 1000 0007 0073 6374

Tytuł przelewu: „Darowizna na cele kultu religijnego”.

Dokumentem potwierdzającym darowiznę jest bankowe potwierdzenie transakcji (dokonania przelewu).

UWAGA! Ważny jest tytuł przelewu: „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”

 1. wpłata gotówką bezpośrednio w kancelarii parafialnej

W przypadku wpłat gotówkowych w kancelarii parafialnej - dokumentem potwierdzającym darowiznę jest stosowne oświadczenie wydawane na miejscu przez Parafię.

 1. KIEDY ROZLICZAM DAROWIZNĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM ?

Rozliczenie darowizn dokonanych w roku 2016 nastąpi do końca kwietnia 2017 r.

 1. CZY MOGĘ LICZYĆ NA POMOC PRZY ROZLICZYNIU DAROWIZNY?

W przypadku trudności w rozliczeniu darowizny za 2016 rok zapewniamy pomoc przy sporządzaniu rozliczenia rocznego PIT.

 

W razie już pojawiających się pytań - służymy pomocą:

1. Małgorzata Osior tel. 603 895 846 - księgowa - pytania dotyczące rozliczeń, kwot zwrotu podatku, symulacji dochodu itp.

2. Ewa Czekaj, tel. 600 427 762 - prawnik - pozostałe pytania.